Nieuws

ASBESTATTEST

Century 21 Connect is klaar om u bij te staan bij de opmaak van het komende Asbestattest

Vanaf 22 november 2022 is het verplicht om als verkopende gebouweigenaar over een asbestattest te beschikken. Maar wat is dat juist en hoe zorgt u ervoor dat u helemaal in orde bent? Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u bij te staan tijdens het proces.

Om een asbestattest te verkrijgen, heeft u eerst een asbestinventaris nodig. Dit is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Een externe expert stelt het document op na een inspectie ter plaatse. Vervolgens wordt u geadviseerd over hoe u best desbetreffende asbest bevattende materialen veilig beheert of verwijdert.

Wat is een asbestinventaris?

Er zijn twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.  Als er gesloopt wordt of er vinden renovatiewerken plaats, dan wordt een destructieve asbestinventaris opgesteld. Zowel zichtbare als ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen worden hierin beschreven.

Op deze manier kunnen asbesthoudende materialen veilig verwijderd worden voor de andere werken beginnen. Zo wordt er vermeden dat werknemers in aanraking komen met asbest en komt het niet in het sloopafval terecht. Ook sloopopvolgingsplannen moeten een destructieve asbestinventaris bevatten.

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft, in tegenstelling tot een destructieve asbestinventaris, alleen de waarneembare asbestbronnen. Het gaat over de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld: asbestleien, golfplaten, venstertabletten, … Daarbovenop worden er tijdens de inspectie nooit wanden of vloeren beschadigd. Dat gebeurt tijdens het opstellen van een destructieve asbestinventaris wel. Desondanks zijn kleine beschadigingen altijd mogelijk tijdens het inspecteren van verdachte materialen. Meestal kan namelijk enkel een laboanalyse, waarvoor een stukje materiaal verwijderd moet worden, met zekerheid bepalen of het materiaal asbest bevat of niet.

Wat is een asbestattest?

Vanaf dat je beschikt over een asbestinventaris zal een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie een asbestinventaris opmaken en de vaststellingen registreren bij de OVAM. Op basis van deze registratie, levert OVAM een uniek asbestattest van uw gebouw af.

 Bron: OVAM